Інформація для акціонерів АТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр"До уваги акціонерів АТ « Гайворонський спецкар’єр»: 3 15 січня 2023 року по 15 липня 2023 року буде проведена виплата дивідендів за підсумками 2021 року безпосередньо акціонерам. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті 13140000 грн. Розмір дивідендів на одну акцію 2,19 грн.

До уваги акціонерів АТ « Гайворонський спецкар’єр»: 3 15 травня 2023 року по 13 жовтня 2023 року буде проведена виплата дивідендів за підсумками 2022 року безпосередньо акціонерам. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті 4 695 510 грн. Розмір дивідендів на одну акцію 1,57 грн.


19 квітня 2024 року відбулися дістанційні загальні зборів акціонерів ... <детальніше>

Інформація про загальну кількість акцій, голосуючих акцій станом на 5 квітня 2021року

Інформація про товариство, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті

Структура власності

Особлива інформація про зміну типу товариства 2020 ЕЦП 26.05.2020

Особлива інформація Виплата дивідендів 2024

Особлива інформація Значні правочини 2024

Особлива інформація Виплата дивідендів 2023 Підпис Печатка

Особлива інформація Виплата дивідендів 2022 Підпис Печатка

Особлива інформація Видача дивідендів 2021 ЕЦП

Особлива інформація Видача дивідендів 2020 ЕЦП

Особлива інформація Видача дивідендів 2019 ЕЦП

Особлива інформація Видача дивідендів 2018

Особлива інформація Посадові особи 2023 вересень Підпис Печатка

Особлива інформація Посадові особи 2023 Підпис Печатка

Особлива інформація Посадові особи 2019 (Виконавчий орган) ЕЦП

Особлива інформація Посадові особи 2019 ЕЦП

Особлива інформація Посадові особи 2018

Особлива інформація Значні правочини 2023 Підпис Печатка

Особлива інформація Значні правочини 2021 ЕЦП

Особлива інформація Значні правочини 2020 ЕЦП

Особлива інформація Значні правочини 2019 ЕЦП

Особлива інформація Значні правочини 2018

Протокол про підсумки голосування 09.04.2021 року

Протокол про підсумки голосування 27.03.2020 року

Протокол про підсумки голосування 29.03.2019 року

Протокол про підсумки голосування 11.04.2017 року

Протокол про підсумки голосування 01.04.2016 року

Протокол загальних зборів 09.12.2022 року

Протокол загальних зборів 09.04.2021 року

Протокол загальних зборів 27.03.2020 року

Протокол загальних зборів 08.04.2019 року

Протокол загальних зборів 13.04.2018 року

Протокол загальних зборів 11.04.2017 року

Протокол загальних зборів 01.04.2016 року

Аудіторський висновок за 2018 рік

Аудіторський висновок за 2015 рік

Аудіторський висновок за 2012 рік

Звіт ревізійної комісії за 2017 рік

Звіт ревізійної комісії за 2016 рік

Звіт ревізійної комісії за 2015 рік

Звіт ревізійної комісії за 2014 рік

Звіт ревізійної комісії за 2013 рік

Звіт ревізійної комісії за 2012 рік

Виписка з ЄДРПОУ

Статут

Особлива інформація Видача дивідендів 2017

Особлива інформація Посадові особи 2017

Особлива інформація Значні правочини 2017

Особлива інформація про товариство 2016

Особлива інформація про товариство 2014

Положення про загальні збори 2022

Положення про загальні збори

Положення про наглядову раду 2022

Положення про наглядову раду 2020

Положення про наглядову раду 2019

Положення про наглядову раду 2018

Положення про виконавчий орган товариства

Положення про правління

Положення про ревізійну комісію

Річний звіт за 2023 рік 30.04.2024

Річна інформація за 2022 рік ЕЦП 19.04.2023

Річна інформація за 2021 рік ЕЦП XML ЕЦП 12.09.2022

Річна інформація за 2020 рік ЕЦП XML ЕЦП 28.04.2021

Річна інформація за 2019 рік ЕЦП XML ЕЦП 29.04.2020

Річний звіт за 2018 рік ЕЦП 26.04.2019

Річний звіт за 2017 рік

Річний звіт за 2016 рік

Річний звіт за 2015 рік

Річний звіт за 2014 рік

Річний звіт за 2013 рік

Річний звіт за 2012 рік

Річний звіт за 2011 рік

Річний звіт за 2010 рік