Інформація

про загальну кількість акцій, голосуючих акцій

АТ « Гайворонський спецкарєр»

станом на 05 квітня 2021 року

 

Загальна кількість акцій-6000000 штук простих іменних

Голосуючих акцій – 5888439 штук простих іменних