Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПАТ «ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАРЄР»

  1. Загальні  відомості

1.1.  Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство « Гайворонський спеціалізований карєр»

1.2.  Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

1.3.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20657268

1.4.  Місцезнаходження емітента: 26300 Кіровоградська область, м. Гайворон пров. Карєрський 2

1.5.  Міжміський код, телефон та факс емітента: ( 05254) тел. 2-28-72, факс 2-13-32

1.6.  Електронна поштова адреса емітента: gsk@gsk.co.ua

1.7.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: gsk@gsk.co.ua

1.8.  Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

  1. Текст повідомлення:

Згідно з рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства « Гайворонський спеціалізований кар’єр», що відбулися 18.04.2014 року ( Протокол № 18/04-2014 від 21.04.2014 року) у зв’язку з переобранням  органів управління товариства, звільнено:

1.      Голову наглядової  ради Кучкіна Сергія Петровича  (паспорт  ЕА 430871  виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області. від 09.04.1998 р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі-0,0017%. На посаді перебував з 18.03.2011 по 17.04.2014 р.

2.      Члена наглядової ради Вітюка Володимира Івановича (Паспортні дані : ЕА 389131  виданий Гайворонським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. від 14.01.1998 р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі-0,0588%. На посаді перебував з 18.03.2011 по 17.04.2014 р.

3.      Члена наглядової ради Янголенко Василя Васильовича, (Паспортні дані : ЕА 084043 виданий Гайворонським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. від 19.03.1996 р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі-0,0566%. На посаді перебував з 18.03.2011 по 17.04.2014 р.

4.      Члена наглядової ради Осіпчука Анатолія Станіславовича, (Паспортні дані : ЕА 416566 виданий Гайворонським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. від 03.03.1998 р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі-0,0035%. На посаді перебував з 18.03.2011 по 17.04.2014 р.

5.      Члена наглядової ради Кроть Сергія Олексійовича, Паспортні дані ( ЕА 436806  виданий Гайворонським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. від 03.04.1998 р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі-0,000%. На посаді перебував з 18.03.2011 по 17.04.2014 р.

Звільнені посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.

Згідно з рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства « Гайворонський спеціалізований кар’єр», що відбулися 18.04.2014 року ( Протокол № 18/04-2014 від 21.04.2014 року) у зв’язку з переобранням  органів управління товариства, обрано:

1.      Члена  наглядової ради Кучкіна Сергія Петровича  (паспорт  ЕА 430871  виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області. від 09.04.1998 р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі-0,0017%.

2.      Члена наглядової ради Вітюка Володимира Івановича (Паспорт ЕА 389131  виданий Гайворонським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. від 14.01.1998 р)., який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі-0,0588%.

3.      Члена наглядової ради Янголенко Василя Васильовича, (Паспортні дані : ЕА 084043 виданий Гайворонським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. від 19.03.1996 р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі-0,0566%.

4.      Члена наглядової ради Зубарєву Катерину Олегівну., (Паспортні дані : ЕА 947885  виданий Гайворонським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. від 18.09.2002 р)., яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі-7,1914%.

5.      Члена наглядової ради Кроть Сергія Олексійовича, (Паспортні дані : ЕА 436806  виданий Гайворонським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. від 03.04.1998 р.), який володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі-0,000%.

Всі особи на посаду обрані строком на три роки.

Обрані посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові  злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова правління Зубарєв Олег Олексійович.