до Протоколу № 1/2016 Річних Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спецкарєр» від 01.04.2016 року

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

у Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спецкарєр»  , що відбулися 01.04.2016 року

Річні Загальні збори акціонерів (далі – "Збори") Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр»  (надалі – "Товариство") були проведені 01.04.2016 року за місцем знаходження Товариства за адресою: провулок Кар’єрський 2, (кімната № 1 (червоний куточок), місто Гайворон, Кіровоградська область, 26300,Україна.

До складу Лічильної комісії Товариства, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.04.2015 року  входять:

1.      Лукавецька В.П.-голова комісії;

2.      Пилипишина Л.О. –член комісії;

3.      Одайська Т.Г.- член комісії.

ПОРЯДОК     ДЕННИЙ Зборів

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”.

2. Звіт голови правління ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” у 2016 році.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.

3. Звіт ревізійної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розподіл прибутку  товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Про  визначення характеру значних право чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних право чинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України  «Про акціонерні товариства».

7. Прийняття нової редакції статуту  Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр».

 

 

Питання порядку денного

Проекти Рішень

Рішення

Кількість голосів (шт., %)

1.

Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”.

 

1.1 Обрати головою зборів- голову наглядової ради Кучкіна С.П., секретарем - члена наглядової ради                Янголенка В.В.

1.2 Обрати лічильну комісію: Лукавецька В.П.-голова комісії;

Пилипишина Л.О. –член комісії;

ООдайська Т.Г.- член комісії.

 

"за"

 

 

 

 

5770846

96,18%

"проти"

0

"Утримався"

0

2.

 Звіт голови правління ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” у 2016 році.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.

 

Звіт голови правління  ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» про результати  фінансово-господарської діяльності ПАТ « Гайворонський спецкар’єр»   за 2015 рік та основні напрямки діяльності ПАТ « Гайворонський спецкар’єр»    затвердити.

"за"

 

 

 

 

5770846

96,18%

"проти"

0

"Утримався"

0

3.

Звіт ревізійної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

 

 Звіт і висновки  ревізійної комісії  про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ                              « Гайворонський спецкар’єр» за 2015 рік затвердити.

 

"за"

 

 

 

 

5770846

96,18%

"проти"

0

"Утримався"

0

4.

Звіт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

Звіт Наглядової ради ПАТ                              « Гайворонський спецкар’єр» за 2015 рік затвердити.

 

"за"

 

 

 

 

5770846

96,18%

"проти"

0

"Утримався"

0

5

Розподіл прибутку  товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

 

1. Річний звіт і баланс ради ПАТ                              « Гайворонський спецкар’єр» за  2015 рік затвердити.

30% прибутку, отриманого товариством у 2015 році (4 млн 286 тис.) направити на виплату дивідендів.

2.Виплату дивідендів провести згідно чинного законодавства з 01 липня 2016 року.

3.Дата складення переліку акціонерів станом на 27 червня 2016 року.

"за"

 

 

 

 

5770846

96,18%

"проти"

0

"Утримався"

0

6

Про  визначення характеру значних право чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних право чинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України  «Про акціонерні товариства».

 

1. Схвалити граничну суму, на яку у 2016 році може бути здійснений значний правочин   - це 95 млн 464 тисячі гривень.

2. Попереднє схвалити  значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття цього рішення:

* заключення договорів поставки (купівлі-продажу) з закупівлі товарів (робіт, послуг) з одним контрагентом на суму не більше ніж 95 млн.464 тисяч  гривень.

* заключення договорів поставки (купівлі-продажу) зі збуту товарів з одним контрагентом на суму не більше ніж 95 млн. 464 тисяч гривень.

3. Уповноважити голову правління Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів.

 

"за"

 

 

 

 

5770846

96,18%

"проти"

315

"Утримався"

0

7

Прийняття нової редакції статуту  Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр».

 

1. Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр» шляхом викладення його у новій редакції.

2.Доручити голові правління Зубарєву Олегу Олексійовичу, повноваження підпису статуту Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр»в новій редакції.

3.Здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації статуту Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр» в новій редакції.

 

 

 

"за"

 

 

 

 

5770846

96,18%

"проти"

0

"Утримався"

0

Зборами ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ з таких питань:

Питання порядку денного

Прийняте рішення

1

Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр”.

 

1.1 Обрати головою зборів- голову наглядової ради Кучкіна С.П., секретарем - члена наглядової ради                Янголенка В.В.

1.2 Обрати лічильну комісію: Лукавецька В.П.-голова комісії;

Пилипишина Л.О. –член комісії;

ООдайська Т.Г.- член комісії.

 

2

 Звіт голови правління ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” у 2016 році.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.

 

Звіт голови правління  ПАТ « Гайворонський спецкар’єр» про результати  фінансово-господарської діяльності ПАТ « Гайворонський спецкар’єр»   за 2015 рік та основні напрямки діяльності ПАТ « Гайворонський спецкар’єр»    затвердити.

3

Звіт ревізійної комісії ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

 

Звіт і висновки  ревізійної комісії  про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ                              « Гайворонський спецкар’єр» за 2015 рік затвердити.

 

4.

Звіт Наглядової ради ПАТ “ Гайворонський спецкар'єр” за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

Звіт Наглядової ради ПАТ                              « Гайворонський спецкар’єр» за 2015 рік затвердити.

 

5.

Розподіл прибутку  товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

 

1. Річний звіт і баланс ради ПАТ                              « Гайворонський спецкар’єр» за  2015 рік затвердити.

30% прибутку, отриманого товариством у 2015 році (4 млн 286 тис.) направити на виплату дивідендів.

2.Виплату дивідендів провести згідно чинного законодавства з 01 липня 2016 року.

3.Дата складення переліку акціонерів станом на 27 червня 2016 року.

6.

Про  визначення характеру значних право чинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних право чинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України  «Про акціонерні товариства».

 

1. Схвалити граничну суму, на яку у 2016 році може бути здійснений значний правочин   - це 95 млн 464 тисячі гривень.

2. Попереднє схвалити  значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття цього рішення:

* заключення договорів поставки (купівлі-продажу) з закупівлі товарів (робіт, послуг) з одним контрагентом на суму не більше ніж 95 млн.464 тисяч  гривень.

* заключення договорів поставки (купівлі-продажу) зі збуту товарів з одним контрагентом на суму не більше ніж 95 млн. 464 тисяч гривень.

3. Уповноважити голову правління Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів.

 

7.

Прийняття нової редакції статуту  Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр».

 

 1. Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр» шляхом викладення його у новій редакції.

2.Доручити голові правління Зубарєву Олегу Олексійовичу, повноваження підпису статуту Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр»в новій редакції.

3.Здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації статуту Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар’єр» в новій редакції.

 

 

 

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

 

1. Лукавецька В.П.                                      ___________________(підпис)

2. Пилипишина Л.О.                                          ___________________(підпис)

3. Одайська Т.Г.                                      ___________________(підпис)